Enquête

1 bericht / 0 nieuw
Juro
Enquête

Hee,

Wij zijn Julia van der Knaap en Romy Ende. Wij zitten op het Alkwin Kollege in Uithoorn in 5 HAVO. Wij houden ons PWS (Profiel Werk Stuk) over tiener moeders; onze onderzoeksvraag is: Wat is de invloed van een baby krijgen op het leven van een tienermoeder? Hiervoor willen wij graag tienermoeders interviewen. Zo komen wij meer te weten over de ervaringen van tienermoeders zelf. Hieronder hebben wij een aantal vragen.

U kunt ons met de antwoorden van de vragen (+ de vraag zelf) mailen naar ons email-adres: pws.tienermoeders@gmail.com

U kunt ook onze enquête invullen: https://goo.gl/forms/kGaqgfNZlZxVmiO33 (ongeveer 5 minuten)

Had u al een diploma voordat u een tienermoeder werd?
Zo niet, heeft u na uw zwangerschap nog een diploma gehaald?
Heeft u in uw tienermoedertijd gewerkt?
Heeft u moeite gehad om werk te vinden als tienermoeder?
Heeft u veel steun en hulp gehad van instanties?
Heeft u veel steun gehad bij uw ouders en/ of vrienden?
Bent u bewust of onbewust zwanger geraakt?
Heeft u overwogen om abortus te plegen?
Heeft u er over na gedacht wat de gevolgen waren en welke aspecten er allemaal bij kwamen kijken toen u zwanger werd?
Heeft u er over na gedacht wat tienermoeder zijn betekend voor u op de arbeidsmarkt?
Kan u goed rondkomen nu u een tienermoeder bent en toen u net een tienermoeder was?
In wat voor opzichten veranderde uw sociale leven na de geboorte van uw zoon/dochter?
Woonde u thuis of woonde u op zichzelf toen uw zoon/dichter geboren werd?
Bent u nog samen met de vader van uw zoon/dochter?
Waar woont u? (zo kunnen wij een balans opstellen)

Alvast bedankt!