Flevoland

Stevig ouderschap (prenataal)

Omschrijving aanbod: Ben je zwanger of net bevallen?
Wanneer je zwanger bent of pas een kind hebt gekregen, komt er veel op je af. Dat je daarbij vragen hebt is heel normaal. Meestal kan je deze vragen stellen aan mensen om je heen, aan de verloskundige of op het consultatiebureau. maar soms heb je meer nodig. Dat kan te maken hebben met je eigen omstandigheden of met je eigen jeugd.

Bij Stevig ouderschap (Prenataal) is er tijd voor tienermoeders, die ingeschreven staan in de gemeente Almere.om gesprekken te hebben over verwachtingen en uitdagingen van het (aanstaande) ouderschap en over opvoeding. Vooral als je opziet tegen het (aanstaande) ouderschap, of als je je zorgen maakt over je relatie, je rol als moeder (en/of vader) of de toekomst van je kind. Een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige luistert naar je en denkt met je mee. Ze geeft eventueel advies en kijkt samen met jou naar oplossingen voor mogelijke problemen.

Contactgegevenswww.stevigouderschap.nl
Naam organisatie: JGZ Almere
Telefoon: 088 002 99 90
Kosten: geen
Aanmelden: via verloskundige of consultatiebureau.

Voorzorg

Omschrijving aanbod: Ben je voor de eerste keer zwanger en niet ouder dan 25 jaar? Maar heb je geen idee wat er op je af gaat komen? VoorZorg geeft je ondersteuning tijdens je zwangerschap en helpt je op weg bij de opvoeding van je kindje.
VoorZorg begint zo vroeg mogelijk in de zwangerschap en loopt door totdat je kind twee jaar oud is. Een verpleegkundige van Zorggroep Almere of van GGD Flevoland ondersteunt je thuis tijdens en na je zwangerschap. VoorZorg is aanvullend op de zorg die de verloskundige, de kraamzorginstelling en het consultatiebureau standaard bieden.

De verpleegkundige komt thuis bij je langs. Ze richt zich op jouw wensen. Ze vraagt hoe het met je gaat, betrekt je omgeving bij het programma of geeft je nuttige informatie. Onderwerpen die je tijdens de huisbezoeken kunt bespreken:
•voeding en gezondheid tijdens je zwangerschap;
•voorbereiding op je bevalling;
•verzorging van je kind;
•voorbereiden op werken naast het moederschap;
•wennen aan je kind.

Contactgegevenshttps://www.jgzalmere.nl/
Naam organisatie: Zorggroep Almere
Contactpersoon: Marja van Stijgeren 
Randstad 22-01
1316 BN Almere
Telefoon: 06-10888494
voorzorg@jgzalmere.nl

Kosten: geen
Aanmelden: Telefonisch of via internet

Zij aan Zij

Omschrijving aanbod: Zij aan Zij richt zich op tienersmoeders en zwangeren tot 23 jaar oud die (met hun kinderen) op straat terecht zijn gekomen of ongewenst zwanger zijn. We bieden hen een veilige en stabiele basis om aan hun toekomst te bouwen. Samen met de cliënt brengen we de problemen in kaart en stellen doelen om aan te werken.

Contactgegevens: http://www.legerdesheils.nl/flevoland/zij-aan-zij
Naam organisatie: Zij aan Zij, Leger des Heils
Naam contactpersoon: Bureau Trajectmanagement Leger des Heils Flevoland
Adres: Postbus 30158, 1303 AD Almere
Telefoonnummer: 088-0653810, bij geen gehoor kun je ook bellen naar 06-10694754
Emailadres: aanmelden.flevoland@legerdesheils.nl
Kosten: Jeugdwet, WLZ (LVB/VG), WMO, Maatwerk
Aanmelden: telefonisch of per mail

Allerliefste Jij

Omschrijving aanbod: 
Allerliefste Jij coacht moeders met een valse start, zoals moeders in de bijstand, jonge moeders, moeders uit een situatie van huiselijk geweld, om de schaapjes weer op het droge te krijgen. Tijd om weer te genieten en alle geld,- studie,- opvang  ,- opvoed,- en andere ondersteuningsvragen beantwoord te krijgen door iemand die hetzelfde verhaal geleefd heeft. Hulpverlening vanuit ervaring, dat is Allerliefste Jij. 

Contactgegevens: www.allerliefstejij.com 
Naam organisatie: Allerliefste Jij 
Telefoonnummer: 06 - 300 934 02 
E-mailadres: info@allerliefstejij.com 

Kosten: Nvt 
Aanmelden: Via het contactformulier op onze website 

Icare jeugdgezondheidszorg

Omschrijving aanbod: Verpleegkundige ondersteuning bij zwangerschap.
Voorzorg: voor a.s. ouders van een eerste kindje en tot max .25 jaar.
Ondersteuning bij opvoeding en opgroeien tijdens de eerst twee levensjaren van het kind.
Twee keer per maand brengt de voorzorgverpleegkundige een huisbezoek en tijdens deze huisbezoeken werkt de verpleegkundige met de (a.s.) moeders intensief aan eigen gezondheid van de moeder, gezondheid en veiligheid van de directe omgeving, levensloopontwikkeling van de moeder, rol van moeder als opvoeder in de verzorging van en interactie/contact met het kind, relatie met partner, familie en vrienden, gebruik van (andere) voorzieningen. Aanmelding tot max. 28 weken zwangerschap.
Prezorg: preventieve huisbezoeken( max 6-8) om samen met een a.s. moeder te onderzoeken wat nodig is voor goed moederschap. Luisteren naar wat jij nodig hebt, ordenen en samen zoeken wie dat het beste kan bieden en soms verwijzing naar aansluitende andere hulp.
 
Naam organisatie: Icare jeugdgezondheidszorg
Contactgegevens
Botter 11-60
8223JM Lelystad
Telefoon: 06-13014448 
Emailadres: prenatalezorglelystad@icare.nl
Kosten: gratis, indien je voldoet aan criteria en gemotiveerd bent mee te doen aan traject.
Aanmelden: kan via mail, je verloskundige of gynaecoloog.
 

Het jonge moederplekje

Omschrijving aanbod: Iedere eerste dinsdag van de maand: het Jonge moeder plekje! Een plek voor jonge moeders, door jonge moeders en met jonge moeders.
-Activiteiten, workshops en uitjes op maat voor ouder(s) & kind.
-Ondersteuning waar het nodig is.
-Voor moeders met een rugzakje.
-Geen indicatie nodig!

Naam organisatie: Kwintes
Naam contactpersoon: Sharien Bles 
Contactgegevens: https://www.facebook.com/groups/JongeMoedersLelystad/
AC de waterspiegel Neringweg 211
8224KB Lelystad (Boven op de parkeerplaats).
jongemoeders@kwintes.nl

Wanneer: eerste dinsdag van de maand (vakantie kunnen anders zijn) van 16:00 tot 18:00 uur
Kosten: gratis
Aanmelden: via de Facebook pagina

Timon

Omschrijving aanbod: Ben je een jonge moeder tussen de 18 en 27 jaar en heb je hulp nodig:
• Je bent vastgelopen in je relatie, familie, opleiding of werk
• Je krijgt door deze problemen je leven niet op orde
• Je voed als jonge moeder je kindje(s) alleen op of samen met partner of mensen uit je omgeving en kan daar ondersteuning bij gebruiken
• Je zoekt een stabiele plek om aan je situatie en jezelf te werken
• Je hebt een woonplek maar zoekt wel hulp

Ook dan kun je je aanmelden.

Naam organisatie: Timon
Naam contactpersoon: Timon Toegang
Contactgegevens: www.timon.nl
Telefoon: 0800-9008 (gratis)
toegang@timon.nl

Wanneer: doorlopend
Kosten: WMO/Jeugdhulp/MO
Aanmelden: telefonisch of per mail

Verpleegkundige ondersteuning bij zwangerschap

Omschrijving aanbod: Ondersteuning bij de opvoeding en opgroeien tijdens de eerst twee levensjaren van het kind.
Twee keer per maand brengt de voorzorgverpleegkundige een huisbezoek, en tijdens deze huisbezoeken  werkt de verpleegkundige met de (a.s.) moeders intensief aan eigen gezondheid van de moeder, gezondheid en veiligheid van de directe omgeving, levensloopontwikkeling van de moeder, rol van moeder als opvoeder in de verzorging van en interactie/contact met het kind, relatie met partner, familie en vrienden, gebruik van (andere) voorzieningen. 

Naam organisatie: Icare Jeugdgezondheidszorg
Naam contactpersoon: Christine Munnik, Voorzorgverpleegkundige Dronten
Contactgegevens:
Telefoon: 06-20369303
c.munnik@icare.nl

Wanneer: op afspraak
Kosten: gratis
Aanmelden: via bovenstaand mailadres of via je verloskundige

Vitree - Moederkind-huis

Omschrijving aanbod
In Almere, regio Flevoland, biedt het moederkind-huis van Stichting Vitree 24-uurszorg hulp aan jonge (aanstaande) moeders tot en met 23 jaar.

In aansluiting op hun leeftijd, mogelijkheden en individuele hulpvragen, leren jonge moeders op praktisch, sociaal en emotioneel gebied hun kindje op te voeden en zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Dit alles onder begeleiding van professionele beroepskrachten. De nadruk van de hulp ligt op zorg en sturing. Jonge moeders krijgen hierdoor zicht op hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, vanuit de leermomenten uit het dagelijks leven. 

De jonge moeders volgen een individueel traject dat aansluit bij hun persoonlijke leerdoelen. Indien mogelijk wordt de partner en het netwerk daarbij betrokken. De jonge moeders verblijven in een eigen appartement van Vitree. Het gaat om residentieel verblijf waarin er 24-uurs begeleiding geboden wordt. Gedurende het traject wordt er steeds meer zelfstandigheid van de jonge moeder verwacht. Het doel is dat de jonge moeders na dit traject zelfstandig uitstromen met eventueel ambulante begeleiding.

Naam organisatie: Vitree
Naam contactpersoon: Marieke Soekardjo
Contactgegevens:
Telefoonnummer: 088 32 32 111
Kajuit 111
1319 AM Almere 
www.vitree.nl/adviesenaanmelding

Wanneer: n.v.t.
Kosten: middels vergoeding vanuit gemeenten (woonplaatsbeginsel van kracht) of door middel van een WLZ (CIZ) indicatie.
Aanmelden: Je kunt je aanmelden via www.vitree.nl/adviesenaanmelding