Belasting en kwijtschelding

In Nederland betaalt iedereen belasting. Over alles wat je doet of koopt, wordt belasting geheven. Denk bijvoorbeeld aan belasting voor roken, belasting op producten die je koopt in een winkel of belasting voor autorijden. En hoe zit het dan met het geld dat je krijgt van bijvoorbeeld je werk of uitkering? Ook hier gaat vaak wat af voor het op je rekening staat.

De overheid gebruikt belastinggeld voor uitkeringen, maar bijvoorbeeld ook voor het aanleggen en onderhouden van wegen.

Een deel van de belasting die je betaalt, kun je terugvragen aan de Belastingdienst. Je doet dit via de jaarlijkse belastingaangifte. De Belastingdienst rekent voor je uit of je wat terugkrijgt en hoeveel.

De Belastingdienst is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur (telefoon: 0800 0543).

Soorten belasting

Voor afval, je (huur)woning en zelfs voor gebruik van het riool betaal je geld aan de gemeente, de gemeentelijke belastingen. En waterverbruik? Daarvoor krijg je een rekening van het Waterschap.
Soorten belastingen en heffingen zijn bijvoorbeeld: rioolrechten, hondenbelasting, parkeerbelasting en afvalstoffenheffing (gemeente). Maar ook de ingezetenenheffing en verontreinigingsheffing (Waterschap).

De hoogte van de belasting? Dat bepaalt iedere gemeente zelf en kan per gemeente verschillen.

Kwijtschelding

Verdien je niet genoeg geld om die belastingen te betalen? Dan kun je een kwijtscheldingsformulier aan vragen. Dit doe je bij je gemeente.