Uitkeringen

Als je te weinig geld hebt om van te leven (om eten te kopen of je huur te betalen), heb je volgens de regering recht op een uitkering en/of een leerwerkaanbod.

Uitkering of leerwerkaanbod?

Je hebt recht op een uitkering als je jonger bent dan 27 jaar. Vanaf januari 2012 is dit in de vorm van een bijstandsuitkering. Daarvóór viel de uitkering onder de Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze wet bestaat niet meer, maar de rechten en plichten zijn er nog wel.

Daarnaast is het belangrijk dat je zelf actief op zoek gaat naar werk of scholing. Jouw gemeente begeleidt je daarbij. Ben je 16 of 17 jaar? Dan heb je géén recht op een uitkering, maar wel kans op een leer- en/of werkaanbod.