Onderzoek

De Rutgers Nisso Groep heeft in 2010 onderzoek gedaan naar jonge vaders. Dit is een samenvatting van het onderzoek.

Meer aandacht nodig voor jonge vaders

De Rutgers Nisso Groep heeft een kwalitatief onderzoek gedaan onder jonge vaders, naar hun rol en betrokkenheid bij anticonceptie en de onbedoelde zwangerschap van hun (tiener)vriendin. Het onderzoek onder 19 jongens laat zien dat de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van een zwangerschap in de praktijk bij het meisje komt te liggen. Uit het onderzoek blijkt dat jongens het belangrijk vinden om tijdig te worden betrokken bij de besluitvorming rond de zwangerschap. Jongens behoeven ondersteuning bij effectief anticonceptiegebruik, planning van een kind en het vaderschap.

Jongens en anticonceptie

Veel van de jonge vaders in het onderzoek hadden een jonge vriendin die aan de pil was toen zij als tiener zwanger werd. Inconsequent pilgebruik komt onder deze groep veel voor. De jongens zien het gebruik van de pil en de morning-afterpil als een zaak van het meisje. Zelf voelen ze zich verantwoordelijk voor condoomgebruik, om soa's te voorkomen. Ze gebruiken echter inconsequent condooms of laten die achterwege zodra ze hun partner vertrouwen. Over anticonceptie wordt nauwelijks gesproken tussen partners. Verkeerde aannames over anticonceptie blijken hardnekkig. In seksuele en relationele vorming zou benadrukt moeten worden dat het voorkomen van zwangerschap ook een verantwoordelijkheid is voor jongens, en dat zij dus ook informatie moeten krijgen over effectief gebruik van de pil en andere anticonceptiemethoden, en over de morning-afterpil.

Reactie op de zwangerschap

Voor een aantal jongens was het niet ongewoon om jong vader te worden, ook al was dit absoluut niet de bedoeling. Hoewel de reactie vanuit de omgeving in eerste instantie negatief was, hadden de jongens voorbeelden van andere jongens die ook jong ouders waren geworden, vaak zelfs hun eigen ouders. Autochtone jongens en Nederlandse jongens met een Surinaamse en Antilliaanse achtergrond vertelden dat de negatieve reactie vanuit de omgeving snel omsloeg in steun en begrip. Met name binnen de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap is sprake van een dubbele boodschap: er wordt gewaarschuwd voor zwangerschap, maar als een zwangerschap optreedt, wordt deze wel met enthousiasme ontvangen.

Surinaamse en Antilliaanse jongens

Bij alle jongens in het onderzoek was de zwangerschap ongepland en onbedoeld. Een deel van de Surinaams en Antilliaanse jongens reageerde desondanks wel positief op de zwangerschap. Erger dan jong vader worden, is wat hen betreft helemáál geen vader worden. Het vermoeden dat jongens uit Suriname en de Antillen het vaderschap zien als een bevestiging van hun mannelijkheid, werd niet door het onderzoek bevestigd. Ook kan niet worden gezegd dat Surinaamse en Antilliaanse jongens het vaderschap met minder verantwoordelijkheid associëren dan jongens uit de Westerse cultuur. Alle jongens hadden vooraf een vaag idee van het vaderschap en de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt.

Opleiding en baan

Voordat de jongens vader werden, ontbrak bij veel van hen een duidelijk toekomstperspectief. Opleiding en een baan werden voor de jongens belangrijker door de zwangerschap van hun partner. Juist deze jongens zouden baat hebben bij een actieve ondersteuning van instanties, maar ze staan terughoudend tegenover hulpverlening uit angst om als incompetent te worden gezien. Er zijn signalen dat ze behoefte hebben aan concrete en tastbare hulp, zoals huisvesting en steun bij het vinden van werk en inkomen. 'Softe' interventies als praatgroepjes zijn ook belangrijk, maar pas als het vertrouwen van de jonge vaders in de hulpverlening gewonnen is.

Als je het gehele rapport wilt lezen, klik dan hier.