Aangifte van de geboorte van je kind

Het aangeven van de geboorte van je kind betekent dat je je kind inschrijft bij de gemeente waar het kind geboren is. Dat is verplicht. De aangifte moet binnen drie werkdagen na de bevalling geregeld zijn. Zaterdagen, zondagen en algemene feestdagen tellen niet mee voor de aangiftetermijn.

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid