Contact met je ex en recht op omgang

Als je gescheiden bent en je kind is aan jou toegewezen, dan heeft de vader het recht om met zijn kind om te gaan. De vader heeft ook het recht om geïnformeerd te worden over en betrokken te worden bij belangrijke zaken die met je kind te maken hebben. Ook als je niet getrouwd bent geweest.

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid

Voor kinderen is het belangrijk dat ze hun beide ouders leren kennen. Ook als jullie als ouders niet meer goed met elkaar kunnen opschieten. Probeer toch altijd te kijken of er contact mogelijk is. Soms kan het handig zijn om daarin je (groot)ouders of andere familieleden of vrienden te laten bemiddelen.

Je kunt ook hulp vragen bij Jeugdzorg of bij de Raad voor de Kinderbescherming.