Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag is het recht én de plicht van de ouder om zijn of haar kind op te voeden en te verzorgen.

Als je gezag hebt over je kind, dan:

  • Ben je verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van je kind tot het 21 jaar is.
  • Heb je bijna altijd een onderhoudsplicht (je bent dus verplicht om de kosten van levensonderhoud te betalen).
  • Ben je de wettelijke vertegenwoordiger.
  • Beheer je het geld en de spullen van je kind.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Minderjarig en gezag

Als je 18 jaar of ouder bent, dan krijg je automatisch het ouderlijk gezag over je kind. Als je nog minderjarig bent, dus jonger dan 18 jaar, krijg je dat niet. Er wordt wel een uitzondering gemaakt als je 16 of 17 jaar bent. Je kunt dan de kinderrechter vragen jou meerderjarig te verklaren. Dit verzoek kun je al tijdens je zwangerschap indienen.

Indien de kinderrechter toestemt, krijg je daardoor toch het ouderlijk gezag over je kind. Als je jonger dan 16 jaar bent, wordt er een voogd voor je kind benoemd. De aanvraag kun je al voor je 16e doen. De rechter beslist pas nadat je 16 bent geworden. De rechtbank kan ook de vader van je kind het ouderlijk gezag geven. Dat gebeurt alleen als het verzoek van de vader om het gezag te krijgen, in het belang is van je kind.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid