Testament

Een testament is misschien niet iets waarmee je je nu al bezighoudt. Maar het is wel belangrijk. Want wat gebeurt er met je kind als jij er niet meer bent om voor hem of haar te zorgen?

In een testament kun je laten vastleggen wie er voor je kind gaat zorgen als jij er niet meer bent. Dit kun je doen vanaf je 16e jaar. Je geeft hierin aan wie er voogd moet worden van je kind. Dat is natuurlijk iemand aan wie je dat gevraagd hebt en die dat ook wil zijn. Je hebt de keuze om één of meer voogden aan te wijzen in je testament.

Als je niets hebt geregeld en jij overlijdt voordat je kind meerderjarig is, beslist de rechter wie de voogdij krijgt.

Om een testament te laten maken, moet je naar de notaris.