Voogdij

Voogdij is het gezag dat niet door de ouders, maar door iemand anders wordt uitgeoefend.

  • De voogd kan een familielid, vriend of kennis zijn of een persoon die werkt bij een voogdij-instelling.
  • De voogd is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van je kind. Hij of zij hoeft dit niet zelf te doen. Ook hoeft de voogd niet zelf het levensonderhoud van je kind te betalen.
  • De voogd is wettelijk vertegenwoordiger van je kind en beheert het vermogen van je kind.
  • De voogd wordt benoemd door de rechtbank.

Als je nog geen 16 jaar bent, krijgt je kind altijd een voogd toegewezen. De voogdij eindigt als jij meerderjarig wordt of als je op je 16e door de kinderrechter meerderjarig wordt verklaard.

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.