Kosten van onderwijs

Zit je op het voortgezet onderwijs? Of ben je 16 en 17 jaar en volg je een beroepsopleiding? Je hoeft dan geen schoolgeld te betalen. Wanneer moet je dan wel lesgeld betalen?

Schrijf je je in voor een van de onderstaande opleidingen? En ben je 18 jaar of ouder op 1 augustus van datzelfde schooljaar? Dan moet je volgens de wet je lesgeld zelf betalen.

  • Voltijds beroeps opleidende leerweg in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
  • Voltijds voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Word je pas ná 1 augustus 18 jaar? Dan hoef je voor dat schooljaar geen lesgeld te betalen.

Op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) kun je nakijken wat het bedrag voor het komend studiejaar precies is.

Sta je ingeschreven voor een voltijd opleiding aan een universiteit of hogeschool? Dan moet je collegegeld betalen. Dit bedrag kun je ook terugvinden op de site van DUO.

Je kunt je collegegeld meestal in termijnen betalen, maar dit is afhankelijk van de opleiding. Kijk voor de mogelijkheden op de website van jouw hogeschool of universiteit.

Studenten die staan ingeschreven aan een duale- of deeltijdopleiding moeten 'instellingscollegegeld' betalen. Voor de bedragen van het instellingscollegegeld neem je contact op met de opleiding.

Bijkomende kosten onderwijs

Naast het wettelijk collegegeld of lesgeld, moet je rekening houden met kosten voor de aanschaf van studieboeken, schriften en overige lesmaterialen. Hoeveel dit precies is, hangt af van de opleiding die je volgt.

Schoolboeken zijn gratis voor scholieren in het regulier voortgezet onderwijs. Bij mbo, hbo en universitaire opleidingen is dit helaas niet het geval.