Leerplicht

In Nederland hebben we de leerplicht. Dat betekent dat iedereen tot zijn 18e verjaardag naar school moet. Officieel val je tot je 16e onder de leerplicht, en van je 16e tot je 18e onder de kwalificatieplicht.

Van 5 tot en met 16 jaar ben je volledig leerplichtig. Je valt onder de leerplicht en bent verplicht om vijf dagen per week naar school te gaan. Dit zijn in totaal 12 schooljaren. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook al heb je hier in werkelijkheid korter over gedaan.

Sinds 1 augustus 2007 geldt de 'kwalificerende leerplicht' tot 18 jaar. Dat betekent dat je niet meer naar school hoeft als je in het bezit bent van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Heb je nog géén startkwalificatie? Dan moet je naar school tot wanneer je wél een startkwalificatie hebt gehaald of tot je 18e verjaardag.

De kwalificatieplicht betekent niet dat je altijd vijf dagen per week in de schoolbanken zit. Werken en leren is ook een mogelijkheid. Bijvoorbeeld de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) van het mbo.

Vanaf 17 jaar ben je gedeeltelijk leerplichtig. Je moet dan in ieder geval twee dagen per week naar school. En volg je een combinatie van werken en leren? Dan hoef je maar één dag in de week naar school.

Je kunt ook op de website leerplicht kijken, voor meer informatie over de leerplicht.