Opleiding (nog niet) afgerond en terug naar school

Ben je nog geen 18 jaar en heb je je opleiding nog niet afgerond? Dan heb je geen recht op studiefinanciering als je weer naar school gaat. Misschien heb je wel recht op een tegemoetkoming. Een tegemoetkoming is alleen niet voldoende om van te leven. Je hebt dus extra inkomsten nodig.

Een deeltijdopleiding kan hierin een oplossing bieden. Een deeltijdopleiding wil zeggen dat je één dag per week naar school gaat en vier dagen werkt. Je kindje kan op de dagen dat je werkt of op school zit, naar een kinderdagverblijf.

Je zou ook een avondopleiding kunnen volgen. Op de dagen dat je werkt, kan je kindje naar het kinderdagverblijf. De andere dagen kun je dan zelf voor je kind zorgen.

Speciale projecten in jouw gemeente

Als je minderjarig bent, ben je nog (gedeeltelijk) leerplichtig. In veel gemeenten zijn er speciale projecten voor jonge (aanstaande) moeders die leerplichtig zijn. De hulpverleners van deze projecten adviseren je en begeleiden je naar goede scholing.

Vaak worden deze projecten aangeboden door een jongerenloket van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe). Informeer bij de sociale dienst in jouw gemeente of zij ook zulke projecten aanbieden.

Ben je niet meer leerplichtig, maar wil je wel graag een vervolgopleiding doen? Dan zijn er misschien scholen bij jou in de buurt die speciale projecten hebben voor jonge (aanstaande) moeders. Informeer bij scholen bij jou in de buurt wat de mogelijkheden zijn.

Ben je 18 jaar en ga je hoger onderwijs volgen? Dan heb je recht op studiefinanciering en waarschijnlijk ook op éénoudertoeslag of partnertoeslag.

Startkwalificatie?

Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo 2-diploma. Verlaat je je school zónder diploma en heb je geen startkwalificatie? Dan word je begeleid om terug te gaan naar het onderwijs om alsnog een startkwalificatie te halen.

Is het om bepaalde redenen niet mogelijk om onderwijs te volgen? Dan wordt er een traject uitgezet naar werk en zorg. In elke gemeente is een RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) voor voortijdige schoolverlaters. Het RMC kan je helpen als je weer naar school wilt gaan.

Kijk hier voor meer informatie over voortijdig schoolverlaten.