Studiefinanciering

Wanneer heb je recht op studiefinanciering? En zijn er speciale regelingen voor jonge ouders?

Als je 18 jaar of ouder bent (maar nog geen 30) en op het mbo, hbo of wo zit, heb je recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Je moet wel een voltijd beroeps opleidende leerweg in het beroepsonderwijs volgen van minimaal één jaar.

In principe moet je de Nederlandse nationaliteit hebben, maar soms kom je ook met een niet-Nederlandse nationaliteit in aanmerking voor studiefinanciering.

Studiefinanciering en tegemoetkoming scholieren bestaan uit verschillende onderdelen. Wat je kunt krijgen, hangt af van je opleiding. Je bepaalt zelf welke onderdelen je aanvraagt. Voor meer informatie kun je kijken op de website van DUO

Heb je een kind en geen partner? Dan kun je éénoudertoeslag krijgen. Hier vind je meer informatie over deze toeslag.