Bijzondere vormen van huisvesting

Het is mogelijk dat jouw situatie net iets anders is, dan andere jonge moeders. Bijvoorbeeld omdat je geen verblijfplaats hebt voor jou en je kindje, of omdat je (nog) niet in staat bent om volledig zelfstandig te wonen. Misschien word je wel mishandeld door je partner…

Stuk voor stuk situaties die extra aandacht verdienen. Voor deze situaties zijn er speciale opvanghuizen die jou kunnen opvangen en begeleiden.

Begeleid wonen

Begeleid Wonen is bedoeld voor mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Bij Begeleid Wonen heb je vaak een eigen kamer, maar deel je de rest van het huis met anderen. Je krijgt er begeleiding, informatie en advies. Het doel van begeleid wonen is om langzamerhand steeds zelfstandiger te worden, zodat je uiteindelijk (weer) op jezelf kunt gaan wonen.

Tijdens je verblijf in een Begeleid Wonen-project is er regelmatig leiding aanwezig. Deze leiding kijkt hoe het gaat. Ze helpen je bij het op orde krijgen van je inkomen, werk of scholing en dagbesteding.

Voor meer informatie over Begeleid Wonen kun je contact opnemen met een Algemeen Maatschappelijk Werk instelling bij jou in de buurt.

Opvang

Bij opvang moet je denken aan een veilig onderkomen voor vrouwen. Deze veilige verblijfsplaats wordt vaak geregeld door een professionele hulpverleningsinstelling.

Naast deze vorm van opvang bestaan er in sommige plaatsen speciale opvanghuizen voor jonge moeders. Dit kun je vergelijken met Begeleid Wonen (zie de informatie hierboven). De begeleiders in het vrouwenopvanghuis ondersteunen je tijdens je zwangerschap en bereiden je voor op de bevalling en het aanstaande (jonge) moederschap.

Ieder opvanghuis heeft regels; per opvanghuis kunnen de regels natuurlijk verschillen. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over de tijd waarop je binnen moet zijn, het schoonmaken van bepaalde zaken in huis (keuken, toilet etc.) en of je wel of geen bezoek mag ontvangen.

Kan iedereen in aanmerking komen voor een opvanghuis?

Niet iedereen komt zomaar in aanmerking voor een opvanghuis. Daar zitten voorwaarden aan verbonden. Bij ieder opvanghuis gelden weer andere voorwaarden. Er is één voorwaarde die overal geldt, en dat is - naast het feit dat je woonruimte zoekt – dat je ook echt hulpvragen hebt. Met andere woorden: je hebt begeleiding, hulp, advies én opvang nodig.

Opvang in een vrouwenopvang is niet gratis. Als je onder de 21 jaar bent, wordt gekeken of je ouders de kosten kunnen betalen. Lukt dat niet en heb je zelf ook geen inkomen? Dan kan het WERKbedrijf of een voogdij-instelling misschien helpen.

Kijk voor meer informatie op de website Huiselijkgeweld en Humanitasonderdak.

Crisisopvang

Soms gebeurt er iets waardoor je op zeer korte termijn of per direct opvang nodig hebt. Je kunt dan (tijdelijk) terecht bij een crisisopvang. In alle rust kan er dan gezocht worden naar een oplossing. Samen met de hulpverleners kijk je hoe je verder wilt na het verblijf in de crisisopvang.

Soms is het prettiger of veiliger als je niet in een crisisopvang woont in je eigen gemeente of omgeving. Je kunt daarom ook altijd bij een crisisopvang in een andere plaats terecht.

Verder krijg je bij een crisisopvang hulp bij praktische zaken als:

  • Het aanvragen van een uitkering.
  • Het verlengen van een verblijfsvergunning.
  • De regelingen rond schulden enz.

Na deze periode zoeken zij met jou naar vervolgopvang of regelen ze dat je weer op een veilige manier naar huis kunt. In Nederland zijn meerdere organisaties die crisisopvang bieden. Bijvoorbeeld Kwintes en JP van den Bent. Ook het Leger des Heils heeft op enkele plaatsen in Nederland opvang voor jonge moeders ouder dan 18 jaar. 

Je kunt met Sensoor bellen of chatten voor een adres van de crisisopvang bij jou in de buurt. 

En kijk bij Hulp in de buurt voor organisaties die je in jouw regio verder kunnen helpen.