Zelfstandig wonen

Je wilt graag samen met je kindje ergens zelfstandig wonen. Welke mogelijkheden zijn er dan?

Als je zelfstandig wilt wonen, zijn er verschillende manieren om woonruimte te huren:

Woningbouwvereniging

Veel huurwoningen worden beheerd door woningbouwverenigingen of -stichtingen. Om in aanmerking te komen voor zo’n woonruimte, is het zaak je zo snel mogelijk in te schrijven bij de plaatselijke woningbouwverenigingen.

Of je een woning krijgt toegewezen, is afhankelijk van enkele voorwaarden, zoals duur van de inschrijving, inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling. De regels voor toewijzing zijn overal verschillend; informeer hoe dat bij jou in de buurt is geregeld.

Bemiddelingsbureau

In diverse steden vind je verschillende commerciële bureaus die bemiddelen bij het zoeken van een woning. Bij zo’n bureau moet je vaak geld betalen bij inschrijving of wanneer je een woning krijgt toegewezen. Informeer ook naar de voorwaarden voor toewijzing van een woning.

Soms heb je recht op huurtoeslag. Of op een urgentieverklaring die je helpt bij het vinden van een eigen woning. Dit verschilt per gemeente en is niet altijd gemakkelijk.

Hoe doen andere jonge moeders dat?

Kijk en praat mee in het forum