Informatiebrief onderzoek “Van tienermoeder naar volwassene: hoe is het gesteld met tienermoeders op langere termijn?”

Verantwoordelijk onderzoeker: Sophie Bolt (Fiom) 

‘s-Hertogenbosch, 28 december 2018 

Beste deelnemer, 

In deze informatiebrief geven we je uitleg over het onderzoek naar hoe het gaat met vrouwen die op jonge leeftijd een kind hebben gekregen. Wij vragen je mee te doen aan dit onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel jouw schriftelijke toestemming nodig.  

Voordat je beslist of je wilt meedoen aan dit onderzoek, krijg je uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Je kunt deze informatie met je partner, ouder(s), vrienden of familie bespreken. Als je na het lezen van de informatie nog vragen hebt kun je daarmee terecht bij de verantwoordelijk onderzoeker. Onderaan deze brief vind je haar contactgegevens. 

1. Wat is het doel van het onderzoek? 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe het gesteld is met tienermoeders op langere termijn. We proberen om informatie te verzamelen van moeders die net een kind hebben gekregen, moeders met kinderen in de kindertijd, pubertijd en als de kinderen volwassen zijn. Daarnaast wordt onderzocht welke hulp jonge moeders ontvangen. Hierdoor hebben we straks meer informatie over hoe het gaat met tienermoeders. Met deze informatie kunnen we jongeren beter informeren. Daar hebben we jouw deelname voor nodig. We zijn op zoek naar ongeveer 100 deelnemers. 

2. Wat wordt er van je verwacht?  

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 20 minuten. In de vragenlijst staan vragen over thema’s die we belangrijk vinden voor het onderzoek, zoals school, werk, kinderopvang, geld, huisvesting en welbevinden. Ook wordt er gevraagd naar de hulp die je hebt ontvangen. Antwoorden die je geeft kunnen nooit goed of fout zijn omdat het bij vragen gaat over je eigen persoonlijke ervaringen en opvattingen.  

3. Samenwerking UMCG en Fiom 

Dit onderzoek maakt deel uit van een samenwerkingsverband tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen en Fiom. Dit betekent dat er onderzoekers van deze twee organisaties betrokken zijn.  

4. Wat zijn mogelijke voor-en nadelen van deelname aan dit onderzoek? 

Wij verwachten dat het invullen van de vragenlijst voor jou persoonlijk geen voor- of nadelen heeft. Mocht blijken dat de vragenlijst je na afloop te veel blijft bezighouden dan kun je altijd contact opnemen Eline Dalmijn. Zij is werkzaam bij Fiom en deskundig op het gebied van tienermoeders. Aan een gesprek met haar zijn voor jou geen kosten verbonden. Onderaan de brief staan haar contactgegevens.  

5. Wat gebeurt er als je niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek? 

Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek; deelname is dus vrijwillig. Je kunt altijd stoppen als je je bedenkt, ook tijdens het invullen van de vragenlijst. Je hoeft niet te zeggen waarom je stopt. Jouw keuze om wel of niet aan het onderzoek mee te doen heeft geen invloed op de ondersteuning die je van Fiom krijgt.  

6. Wat gebeurt er met je gegevens? 

De antwoorden die je invult in de vragenlijst worden op een beveiligde manier bewaard, die voldoet aan de eisen van de privacywetgeving. We maken een onderscheid tussen jouw persoonsgegevens en de antwoorden die je invult in de vragenlijst. Hieronder wordt duidelijk gemaakt hoe deze gegevens worden bewaard. 

Persoonsgegevens 

Tijdens het onderzoek kun jij je e-mailadres invullen, dit is een persoonsgegeven. Het invullen van je e-mailadres is niet verplicht. Het e-mailadres wordt alleen gebruikt om je eigen ingevulde vragenlijst naartoe te sturen. Verder wordt je IP-adres opgeslagen. Je e-mailadres en IP-adres worden uiterlijk eind februari verwijderd. Als je de toestemmingsverklaring ondertekent, geef je toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van deze persoonlijke gegevens.  

Antwoorden die je invult in de vragenlijst (onderzoeksgegevens) 

De informatie verkregen uit de vragenlijst zal anoniem worden verwerkt in een onderzoeksverslag of wetenschappelijk artikel. Je persoonsgegevens worden hierbij weggelaten. Dit betekent dat als iemand jouw antwoorden leest, je niet hierin kan worden herkend. Je zult je naam dus nooit tegenkomen in een rapport over het onderzoek. Daarnaast kunnen professionals van het UMCG jouw gegevens zien gedurende het onderzoek. Deze mensen controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is. Zij houden je gegevens geheim. Als je de toestemmingsverklaring ondertekent, geef je toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van deze gegevens. De onderzoekers bewaren de onderzoeksgegevens 15 jaar.  

7. Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer je besluit aan dit onderzoek mee te doen? 

Deelname geschiedt op vrijwillige basis. Er zijn geen kosten of vergoedingen verbonden aan het invullen van de online vragenlijst.  

8. Ondertekening toestemmingsformulier 

Wanneer je voldoende bedenktijd hebt gehad, word je gevraagd te beslissen over deelname aan dit onderzoek. Indien je toestemming geeft, vragen wij je om de toestemmingsverklaring digitaal te ondertekenen. Door deze toestemming geef je aan dat je de informatie hebt begrepen en instemt met deelname aan het onderzoek. Daarnaast stem je in met het privacyreglement van Fiom wanneer je het toestemmingsformulier ondertekent.  

9. Wil je verder nog iets weten? 

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de onderzoekers van Fiom.   

Bij klachten kun je terecht bij Eline Dalmijn, zij is manager ongewenste zwangerschap bij Fiom en niet direct betrokken bij dit onderzoek. 

Afdeling onderzoek Fiom 
Dr. Sophie Bolt 
Tel: 088 1264959 
Email: onderzoek@fiom.nl  

Amke van Tintelen (stagiaire onderzoek) 
Tel: 088 1264923 
Email: onderzoek@fiom.nl 

Eline Dalmijn (manager ongewenste zwangerschap) 
Tel: 088 1264934 
Email: edalmijn@fiom.nl